גרמושקה של בית – כל מה שרציתם לדעת בנושא

גר-מה? גרמושקה! יכול להיות שיצא לכם להיתקל במונח התכנוני 'גרמושקה'. אם אתם דוברי השפה הרוסית אתם גם בטח ידעתם שהמשמעות שלו היא אקורדיון. אך, מה המשמעות התכנונית של המונח המקצועי 'גרמושקה לבית'? במאמר זה תקבלו סקירה רחבה- מה זה גרמושקה של בית? מה כוללת גרמושקה של בית? מי עורך גרמושקות ומי נדרש לחתום עליהן? מתי צריך להכין גרמושקות ומתי לא? ומה קורה אם הועדה המקומית החליטה לדחות את הגרמושקה? על שאלות אלו ועוד השיבו המומחים של גאיה הנדסה, חברת בדק בית מקצועי ופיקוח בנייה.

מה זה גרמושקה של בית?

במרבית המקרים, בנייה של בית בארצנו הקטנטונת מחייבת קבלת היתר בנייה מאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. לצורך כך בעל הנכס נדרש להגיש בקשה להיתר אשר במסגרתה תחליט הועדה המקומית האם הבנייה המבוקשת היא בהתאם לתוכניות המאושרות החלות על המקרקעין ובהתאם לדין כדי שהועדה המקומית תאשר את הבקשה (בצורה מלאה/ חלקית/ בתנאים) או שהבקשה סותרת את התוכניות המאושרות ואת הדין, ואז הועדה תדחה את הבקשה. לשם כך, טרם הכנת גרמושקה יש להקדים ולפנות אל הועדה המקומית ולבקש דף מידע המפרט את זכויות הבנייה המאושרות במקרקעין.

מה כוללת גרמושקה של בית?

אותה בקשה להיתר המוגשת על ידי בעל הנכס ושעתידה להיבחן על ידי הועדה המקומית היא הגרמושקה אשר מהווה למעשה תכנית הגשה. מה כוללת הגרמושקה?

  • פרטים 'עובדתיים' כמו למשל מי הם בעל הנכס, מהנדס הבניין, האדריכל.
  • את הפרטים התכנוניים המהותיים כמו פעולות הבנייה המתוכננות. הדרך להצגת פרטי פעולות הבניה היא על ידי הצגת 2 טבלאות אחת לפירוט שטחי הבנייה המבוקשים והשנייה לפירוט שטחי השירות.
  • בנוסף, הגרמושקה צריכה לכלול פירוט של זכויות הבנייה הקיימות על פי התב"ע המאושרת כפי שהתקבל בבדיקה מול הועדה המקומית.
  • תכניות ושרטוטים- הכוונה לתוכניות מדידה, תכנית לכל קומה, תכנית לחזיתות, מפה טופוגרפית, חתכים. וכן תכנית לממ"ד במידה והבקשה כוללת בניית ממ"ד. בדרך זו הועדה המקומית תוכל להעריך את המשמעות שיש לפרויקט הבנייה המבוקש על סביבתו, אף מבלי לבקר בשטח.
  • על הגרמושקה צרכים לחתום בעל הנכס, מהנדס הבניין, והאדריכל שערך את הבקשה.
גרמושקה

מתי נדרש להכין גרמושקה ומתי לא?

בכל מקרה של הקמת בניין חדש, בקשה חורגת לבנייה, שינוי או תוספת בנייה חיצונית לבניין הקיים, שינויים הפוגעים במערכות המשותפות ובקונסטרוקציה של הבניין, הצבה של מבנים ניידים או זמינים ואפילו בהריסת בניין קיים. הדוגמאות שהבאנו לעיל מכסות את מרבית המקרים שעוסקים בבניית בניין ומחייבות הכנת גרמושקה.

לעומת זאת, ישנם 2 סוגי מקרים בהם לא נדרש לקבל היתר בנייה וכפועל יוצא מכך לא נדרשת הכנת גרמושקה: האחד, שינוי פנימי בבית. הכוונה לשינוי שלא משנה את המעטפת ואת מערכותיו.

השני, במקרה של בניית סוכך, פרגולה ושער כניסה.

הדרך הכי בטוחה לדעת האם החוק מחייב הכנת גרמושקה לצורך קבלת היתר בנייה או לא היא על ידי בחינת במקרה הספציפי על ידי איש מקצוע מומחה בתחום כדוגמת עורך דין לתכנון ובניה.

קבלת או אי קבלת היתר בנייה

הגרמושקה תוגש לוועדה המקומית ותעבור את המסלול הבא:

  • מי שמקבל לידיו את הגרמושקה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוא בודק תוכניות. בודק התוכניות אחראי על הכנת החומרים לדיון בגרמושקה בוועדה. כלומר, בודק התוכניות יבדוק אם הגרמושקה עומדת בכל הדרישות וכי לא חסרים פרטים מסוימים. במידה וכן חסרים בודק התוכניות יכול להחזיר את הגרמושקה למגיש שלה ולבקש לערוך תיקונים. בנוסף, בודק התוכניות יאמת את הפרטים של הנכס, המגרש והגורמים המעורבים.

בשלב הבא, באמצעות הטבלאות, השרטוטים והתוכניות שצורפו לה, יבחן הבודק האם הבנייה המבוקשת תואמת לזכויות הבנייה הקיימות לפי תוכניות בניין מאושרות וכן את ההשלכה של הבנייה המבוקשת על הסביבה שלה, לרבות השלכות על התשתית הקיימת באותה הסביבה.

  • הוועדה תכין נוסח לפרסום אודות הבקשה להיתר המבוקשת. על פי הדין מחובת מבקש ההיתר לפרסם את הנוסח בהתאם לדרישות הועדה ולדין על מנת להביא לידיעת בעלי העניין את נושא הגשת הבקשה להיתר. חובה זו עונה על עקרון השקיפות מול הציבור שהמחוקק בחר לתת לו חשיבות, כמו גם האפשרות להגיש התנגדות כנגד הבקשה להיתר במצבים מסוימים ולפני שהועדה המקומית מקבלת החלטתה בבקשה להיתר.
  • הועדה תתכנס ותדון בבקשה להיתר ותקבל החלטה. הועדה יכולה לאשר את הגרמושקה באופן מלא או חלקי, בלי או עם תנאים, וגם לא לאשר את הבקשה.
  • תוקף של היתר בנייה שהוצא הוא שנה אחת בלבד וזה מהסיבה שתנאי הסביבה עלולים להשתנות ומכאן הצורך להגיש בקשה להיתר נוספת בחלוף שונה ככל והאחרונה לא מומשה.
  • לפי הדין קיימת זכות למגיש הבקשה לערער על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת הערר המוסמכת לכך ככל והחלטת הועדה המקומית אינה לשביעות רצונות של מגיש הבקשה להיתר.

לסיכום

ראינו שתהליך הוצאת גרמושקה של בית מורכב מהכנת גרמושקה מטעם בעל הזכויות בנכס על ידי אדריכל ומהנדס בניין. לאחר קבלת המידע מאת הועדה המקומית אודות הזכויות הקיימות בנכס, נדרשים בעלי המקצוע להכין את המפות והתוכניות הנדרשות ואף לחתום עליהן. לאחר מכן הגרמושקה תוגש לוועדה המקומית ושם תעבור מסלול של בדיקה, פרסום, דיון וקבלת החלטה. בסופו של יום, מרבית הבנייה בארץ מחייבת הגשת בקשה להיתר ובלעדי היתר, הבנייה תחשב ללא חוקית על כל המשתמע מכך, הן בפן הפלילי, הכלכלי וכו'. פנו אל חברת גאיה הנדסה, חברת בדק בית מקצועי ופיקוח בנייה לקבלת שירותים.

אהבתם את המאמר? נשמח אם תשתפו :)

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

מאמרים נוספים

קבלת הצעת מחיר