טופס 5 לבניין – תעודת גמר בניה

פרויקט בנייה לפעמים נראה כפרויקט בירוקרטי לא פחות מאשר היותו פרויקט הנדסי או ניהולי. כל שלב בתהליך מרובה טפסים ואישורים, החל מהגשת התוכניות דרך אישורי הבנייה ועד הטפסים המכריזים על גמן הבנייה כחוק. אל תזלזלו בבירוקרטיה, הגשת הטפסים כנדרש וקבלת כל האישורים הן תנאי הכרחי להתקדמות בפרויקט וחלקים חשובים כמו חיבור לחשמל או אישור לאכלס את המבנה תלויים בהגשה נכנה של טפסים אלו. אז מה  מכל אלה הוא טופס 5? המומחים של גאיה הנדסה באו לעשות קצת סדר בניירת.

כולם מדברים על 'טופס 4', אבל האמת היא שבשביל שכף רגלכם תוכל לדרוך בנכס ולאכלס אותו הטופס ההכרחי (בנוסף על טופס 4) הוא טופס 5 או בשמו השני 'תעודת גמר בניה'. במאמר זה נעשה לכם סדר מה זה טופס 5? מה ההבדל בינו לבין טופס 4? למה חשוב להוציא טופס 5 לבניין? מהם השלבים להוצאתו? מה הקריטריונים לקבלתו? ואיך תוכלו להתגבר על הבירוקרטיה וכאבי הראש? המומחים של גאיה הנדסה פותחים את הקלסר, שולפים את הניירת ועונים על כל השאלות שלכם בצורה פשוטה וברורה.

טופס 5 תעודת גמר בניה

מה מאפיין את טפסי גמר הבנייה?

בבירוקרטיה של תחילת הבנייה, אנחנו נדרשים להראות תוכניות, להציג אישורים לשימוש קרקע להנפיק מפרטים הנדסיים, בדיקות שונות ועוד, כלומר – ליצור "יש מאין" עבור המבנה החדש שנרצה לבנות. לעומת זאת המאפיין המרכזי של טפסי גמר הבנייה הוא עמידה בתוכניות ועמידה בתקנות. בטפסי גמר הבנייה אנחנו צריכים להראות שאנחנו עומדים בתוכניות שהצגנו מצד אחד ובכל התקנות והחוקים מצד שני. במידה ואנחנו לא עומדים בתוכניות שאנחנו בעצמנו הצגנו, יש לחזור אחורה, לתקן את התוכניות, המפות וכל הכרוך בכך ולקבל אישורים מחדש. זה עלול לעלות בזמן וכסף רב, לכן, ההקפדה על התוכניות במהלך הבנייה היא חשובה ביותר.  

מה זה טופס 5?

טופס 5 לבניין הוא למעשה תעודת גמר המופקת על ידי הועדה המקומית המעידה כי לא קיימים ליקויים בטיחותיים בנכס, כי העבודה הסתיימה ובוצעה בהתאם לתכניות וכי בשעה טובה ניתן לאכלס את הנכס. במילים אחרות מדובר באסמכתא רשמית לסיום פרויקט הבנייה או "תעודת גמר בניה". באמצעות טופס 5 ניתן לבצע חיבור הנכס לתשתיות השונות כמו מים, חשמל וכו' וכן להשלים את רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. המקור החוקי לדרישה לקבלת טופס 5 לבניין לצורך ביצוע האכלוס הן תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

רגע, אז מה זה טופס 4?

יכול מאוד להיות שטופס 4 יותר מוכר לכם מטופס 5, אך מכך אין להשליך על ההיררכיה ביניהם או על מידת חשיבותם אלא רק על סדר ההגשה שלהם, וכמובן ש-4 בא לפני 5…  טופס 4 הוא היתר הניתן על ידי הוועדה המקומית והחתום על ידי מהנדס העיר, יו"ר הועדה המקומית ויו"ר ועדת המשנה המקומית, לפיו הבית מוכן לאכלוס, כי הוא בטיחותי, כי נתמלאו דרישות הסף הרבות לקבלתו ובין היתר אישור כיבוי אש, אישור חברת גז, חברת חשמל, תעודת קבלן רשום, פינוי פסולת על ידי אתר מורשה ועוד.

עם זאת, אחר קבלת טופס 4 עדיין לא ניתן לבצע את האכלוס המיוחל שכן הצעד הבא הוא קבלת טופס 5, אשר את הבקשה לקבלו ניתן להגיש עד שנה מקבלת טופס 4.

למה חשוב להוציא תעודת גמר בניה טופס 5?

התכלית של הוצאת תעודת גמר היא להבטיח שנכס שנבנה הוא בטיחותי, אין בו ליקויים שעלולים לסכן חיי אדם והוא ראוי למגורים. במהלך הפרוצדורה של הגשת בקשה לאישור טופס 5 מגיע אל הנכס מפקח מטעם הרשות המקומית שתפקידו להשוות בין התכניות וההיתרים שניתנו לבניה לבין מה שנבנה בפועל. המפקח יבחן את הנכס ויקבע כי הוא תקין ואין בו ליקויים או מפגעים מסוכנים. רק לאחר קבלת אישור חשוב זה ניתן יהיה לאפשר מחייה בנכס שנבנה.

לכך יש להוסיף שלתעודת גמר בניה טופס 5 יש 2 תכליות נוספות: האחת, לחבר את הנכס לתשתיות הנדרשות כולל חשמל ומים. חיבור זה נעשה אך ורק לאחר קבלת תעודת הגמר. התכלית השנייה, היא השלמת רישום הזכויות של רוכש הנכס בפנקס המקרקעין (הידוע גם בשפת העם כ'טאבו') שהתנאי לביצועה הוא קבלת טופס 5. רק השלמת רישום הזכויות יכולה להבטיח את ההגנה הקניינית ההכרחית והנדרשת לבעל הנכס החדש. 

מהם השלבים להוצאת טופס 5?

אין דרך אחרת לתאר את הוצאת טופס 5 מאשר הליך בירוקרטי עם לא מעט מסמכים וחתימות, שמצריך ידע מקדים וגם הרבה סבלנות, בשביל לצלוח אותו. ננסה לפשט כאן את התהליך ככל האפשר:

בשלב הראשון, יש להגיע לפגישה מול המחלקה הרלוונטית בראשות העירונית בה ממוקם הנכס, אשר תואמה על ידכם מראש. במסגרת הפגישה יהיה עליכם להגיש מסמכי בקשה לתעודת גמר חתומים על ידי אנשים המקצוע הבאים: מתכנן שלד הבניין, האחראי על הביקורת, אחראי לביצוע שלד הבניין וגם על ידכם, בעלי הזכויות בנכס. אל הבקשה צרכים להיות מצורפים אישורים נוספים אשר אמורים להיות בידכם בשלב זה.

בשלב השני, יש להגיע לפגישה נוספת מול היחידה לאיכות הבנייה של הרשות העירונית בה נמצא הנכס, אשר תואמה על ידכם מראש. אל הפגישה יהיה עליכם להגיע עם כל המסמכים והאישורים שבידכם לצורך אישורם על ידי היחידה לאיכות הבנייה. בהנחה וכל המסמכים והאישורים יימצאו תקינים, תיק האישורים שלכם ישלח לסבב חתימות נוסף. במידה וימצאו חוסרים יהיה עליכם להשלים את החוסרים ולתאם פגישה חדשה עם היחידה לאיכות הבנייה לכל הפחות תוך חודש. מסיבה זו ועל מנת להימנע מעיכובים מיותרים מומלץ להגיע אל פגישה זו עם כל האישורים הנדרשים ולהימנע מחוסרים.

אתם יכולים וודאי לתאר לעצמכם שהוועדות האלה עובדות בימים ושעות מוגבלים וזמינות הפגישות יכולה להשתנות בהתאם לאזור, אתם רוצים לעשות כל שביכולתכם כדי "לעבור טסט ראשון" בכל פגישה או וועדה אליה אתם ניגשים.

עוד קצת ותעודת הגמר המיוחלת בידכם! בשלב השלישי והאחרון התיק שלכם יועבר לבדיקה אחרונה ו… כן, כן סבב חתימות נוסף אשר בדרך כלל לוקח כשבוע ימים. ושוב, בהנחה וכל המסמכים והאישורים ימצאו תקינים ישלח אליכם זימון להגיע לקחת את תעודת הגמר. הללויה! ובא לציון גואל.

אך, אם במקרה בבדיקה הסופית יימצא כי חסרים מסמכים, תשלח אליכם הודעה בדבר ההשלמות והתיקונים הנדרשים. לאחר ביצוע התיקונים יהיה עליכם להעביר שוב את התיק לבדיקה וחתימות עד להשלמת התהליך וקבלת תעודת הגמר.

מהם הקריטריונים להוצאת תעודת גמר בניה טופס 5?

אלו הם הקריטריונים להוצאת תעודת גמר בניה טופס 5:

  1. את הבקשה לקבלת אישור אכלוס טופס 5 ניתן להגיש עד שנה מקבלת טופס 4 המאשר כי מולאו במלואן הוראות חוק התכנון והבניה כנדרש.
  2. עבודת הבנייה הסתיימה והושלמה בהתאם להיתר הבניה.
  3. התקבל אישור מאת חברת החשמל לפיו חובר הנכס לחשמל קבוע.
  4. התקבל אישור מאת תאגיד המים כי לא קיימים חובות בנכס.
  5. התקבל אישור מטעם המועצה המקומית שלא קיימים חובות בנכס וכי שולמו הוצאות הפיתוח.
  6. סופקו לועדה לתכנון ובניה 'מפות תמורה' (תשריטים) ונסח עדכני מלשכת רישום המקרקעין.
  7. במקרים מסוימים יש דרישה להשלמת הפרצלציה, אך ישנם גם מקרים רבים בהם ניתן להשלים אותה לאחר מכן.

 

הקריטריונים שציינו לעיל הינם תנאים כללים וייתכן וקיים שוני בין התנאים של הרשויות השונות. התקנות והחוקים מתשנים כל העת וייתכן וחלק מהתהליך שונה במקצת אך מהות התהליך והטפסים המרכזייים כנראה לא ישתנו גם כשהנכד שלכם יקרא את המאמר הזה.

איך מתגברים על בירוקרטיה מתישה?

תהליך קבלת טופס 5 הוא תהליך ארוך ומייגע עם הרבה סחבת, הרבה מסמכים (שלעין לא מקצועית קשה מאוד להבדיל ביניהם) והרבה כאבי ראש. יחד עם זאת, בחברת גאיה הנדסה, חברת הנדסה המתמחה בפיקוח בניה, מציעים לכם ליווי מא' ועד ת' שיחסוך לכם את הריצות, עגמות הנפש והטרטורים. מפקחי הבנייה של גאיה הנדסה מכירים את תהליך הגשת בקשה לאישור אכלוס טופס 5 היטב, את המסמכים הנדרשים, וגם את דרישות הממונים מטעם הועדות המקומיות. כל זה יכול לחסוך בזמן, לקצר תהליכים ולקבל את תעודת גמר הבניה המיוחלת ללא עיכובים מיותרים. חשוב לציין שהטיפול בבירוקרטיה על ידי אנשי מקצוע המכירים את התהליך יכול לחסוך לכם זמן רב ולזרז באופן משמעותי את קבלת כל האישורים הנדרשים.

סיכום

ראינו כי תעודת גמר בניה טופס 5 הוא הטופס הנכסף הנדרש למעשה לצורך ביצוע אכלוס נכס. מדובר בתהליך שיכול להמשך לא מעט זמן, מצריך הרבה אישורים, חתימות, שלבים של בדיקות ותנאי סף בשביל קבלתו. יחד עם זאת, הבנו שהחשיבות של קבלת הטופס הינה חשיבות עליונה- הבטחת מגורים ראויים ובטוחים ללא ליקויים וסיכונים. מוזמנים לפנות אל חברת גאיה הנדסה לייעוץ, ליווי, הימנעות מסחבת והאצת תהליך קבלת תעודת גמר בניה.

אהבתם את המאמר? נשמח אם תשתפו :)

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

מאמרים נוספים

קבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן