מה ההבדל בין טופס 4 וטופס 5 – אנחנו כאן לעשות לכם סדר

כל מי שניהל פרויקט בנייה יודע, שאולי מבחוץ האתגר הגדול נראה התזמון בין עבודות העפר לבדיקות הקרקע או לשכנע את הטייח להגיע גם ביום חם, אבל מי שמכיר את הנושא מבפנים יודע שהאתגר המרכזי הוא בבירוקרטיה ואל מול הרשויות. האתגר הזה מלווה אותנו לכל אורך התהליך – מקבלת האישורים להתחיל לבנות דרך בדיקות ואישורים במהלך הבנייה ועד אישור גמר הבנייה, וביניהם טופס 4 המיוחל.  איך צולחים את המבוך הבירוקרטי הזה? המומחים של גאיה הנדסה באו לעשות קצת סדר. ואפילו יותר מזה.

 בדרך לאכלוס הנכס הנכסף עוצרים בוועדה המקומית. וכשאנחנו כותבים 'עוצרים' אנחנו עדינים, אולי עדיף לכתוב חונים, מתנחלים, או מתבצרים… אבל רק אחרי לא מעט ריצות בדרך לקבלת 2 טפסים משפטיים חשובים מאוד: האחד, טופס 4 המכונה גם 'טופס אישור אכלוס' והשני, טופס 5 המכונה גם 'תעודת גמר בניה'. 

יכול להיות שיצא לכם לשמוע כבר את המונח 'טופס 4' אבל האם אתם יודעים מה זה 'טופס 5'? ומה ההבדל בין טופס 4 וטופס 5? בזה בדיוק נעסוק כאן. בשביל להשיב על שאלה זו ננסה להבין את טיבם של כל אחד מהטפסים הללו, התנאים לקבלתם, החשיבות שלהם ועוד. בדקנו עם המומחים של גאיה הנדסה ועשינו סדר בבלאגן.

מה ההבדל בין טופס 4 וטופס 5

מהו טופס 4 ומהו טופס 5?

טופס 4 או 'טופס אישור אכלוס' הוא היתר שניתן על ידי מהנדס בניין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה ולפיו הבנייה הושלמה בהתאם לתכניות המאושרות ולהיתר הבניה שאושר וכי אין בו מפגעים בטיחותיים. טופס 4 ייחתם על ידי מהנדס העיר, יו"ר ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה ויו"ר הוועדה המקומית לאחר שהתמלאו כל דרישות הסף לקבלתו וימצא כי הוא בטוח וראוי לאכלוס.

יש לציין כי אף לאחר קבלת טופס 4 ולמרות המהות של טופס זה, להתיר את אכלוס הנכס, עדיין נדרש להוציא טופס 5 אשר מהווה תעודת גמר הבניה. לפי תעודה זו, המבנה נבנה בהתאם לתכניות ולהיתר והנה הבדל מהותי: הנכס נמצא כעומד בכל דרישות הדין, כולל דרישות בטיחות, איכות הסביבה ועוד. את הבקשה לקבלת טופס 5 ניתן להגיש בתוך שנה ממועד קבלת טופס 4 וזה תנאי הכרחי להגשת הבקשה.

לאחר קבלת טופס 4 יש לפנות אל המחלקה הרלוונטית בוועדה המקומית בה נמצא הנכס ולתאם פגישה במסגרתה יוגשו כל המסמכים הנדרשים חתומים על ידי בעלי התפקידים הבאים: האחראי על הביקורת, מתכנן שלד הבניין, אחראי לביצוע שלד הבניין וגם מגיש הבקשה. לאחר שלב זה תתואם פגישה מול היחידה לאיכות הבנייה לצורך אישור כל המסמכים הנדרשים על ידי היחידה.

בשלב האחרון ובהנחה והכל נמצא תקין המסמכים יועברו לסבב חתימות נוסף שרק לאחריו תינתן תעודת גמר הבניה המעידה כי המבנה עומד בכל דרישות החוק. רק לאחר קבלת טופס 5 ניתן לאכלס את הנכס בפועל, לחבר את הנכס לתשתיות ולהשלים את רישומו בלשכת רישום המקרקעין הידועה גם בכינויה 'טאבו'.

האם קבלת טופס 4 היא "אוטומטית"?

במילה אחת – לא. אפשר גם להיות םיוטיים יותר ולהגיד "הלוואי" או "חלום שלנו" בשפת העם אך האמת היא שמבין כלל הטפסים, טופס 4 הוא קצת כמו טסט לקבלת רישיון (זוכרים?), רק יחידי הסגולה (ואולי ה"מקושרים" למרות שאנחנו כמובן לא נתקלנו במקרים כאלה…) עוברים את הבדיקה בבביקור הראשון.

מדוע זה קורה? כי חלק מרכזי ממהותו של טופס 4 הוא תיקון הליקויים הבטיחותיים, ולכאלה לא יכולה להיות "רשימה" מוגדרת מראש לפני ביקור של מפקח בעל זווית ראייה בטיחותית באתר. מה יכולים להיות הליקוים הבטיחותיים? גדר סביב הבריכה, מעקות בגג, תשתית חשמל ועוד. כמעט מיד המפח מצליח למצוא ליקויים לתיקון המחייבים עוד עבודה, וזימון ביקורת נוספת מטעם הרשות על מנת להעניק את הטופס המיוחל.

תנאים לקבלת טופס 4 וטופס 5

מלבד מעבר ביקורת הבטיחות בשטח, עליכם לעמוד גם בכמה דרישות סף כדי בכלל להגיע למעמד של ביקורת בשטח.  מאחר ומדובר במהות בשני טפסים שונים, גם התנאים לקבלתם הם נבדלים זה מזה.

התנאים לקבלת טופס 4 הם כדלקמן:

  1. בניה בהתאם להיתר בנייה ולתכניות מאושרות.
  2. אישורי גורמי בנייה- תעודת קבלן רשום, אישור אחראי לביצוע וכו'.
  3. אישורים נוספים מגורמים שונים כגון חברת חשמל, חברת גז וכו'.
  4. אישור כיבוי אש המאשר כי הבנייה נעשתה בהתאם לתקני הבטיחות מפני שריפות, פינוי פסולת לאתר מורשה וכו'.

התנאים לקבלת טופס 5 הם כדלקמן:

  • קבלת טופס 4 וכי לא חלפה שנה מקבלתו.
  • עבודת הבנייה הושלמה בהתאם להיתר הבנייה והתכניות.
  • ניתן אישור חברת חשמל.
  • ניתן אישור תאגיד המים כי לא קיימים חובות.
  • ניתן אישור המועצה המקומית כי לא קיימים חובות בנכס.
  • סופקו לועדה המקומית נסח טאבו עדכני ותשריט מתאימים.

יש לציין כי מדובר בתנאים הכלללים הקבועים בדין, יחד עם זאת ייתכנו שינויים מינוריים כאלה ואחרים בהתאם לועדות המקומיות השונות.

חשיבות והיררכיה בין הטפסים

חשוב לציין כי שני הטפסים, הן טופס 4 והן טופס 5, הם טפסים הכרחיים לצורך אכלוס הנכס ורק קבלת שני הטפסים הללו יחד יאפשר את אכלוס הנכס באופן בטוח ורשמי. בהתאם למספור שלהם, הטופס הראשון שחייב להתקבל הוא טופס 4 ורק לאחר מכן טופס 5. יחד עם זאת, הוצאת טופס 4 בפני עצמה אינה מאשרת את גמר הבניה באופן רשמי ורק לאחר קבלת טופס 5 ניתן להשלים את הרישום בלשכת רישום האוכלוסין ולבצע בפועל את החיבור לתשתיות השונות, מה שיאפשר כניסה דה פקטו לנכס.

האם אפשר לבנות ללא טופס 4?

התשובה הברורה והחוקית חייבת כמובן להיות – וודאי שלא. אך מי שקרא בעיון את המאמר עד עכשיו וודאי מבין כבר את הבעיה הלוגית בשאלה.

טופס 4 אינו קשור כלל באישורי תחילת הבנייה, זהו טופס הניתן רק לאחר השלמת הבנייה.

לכן, תיאורטית, כל פרויקט בנייה נבנה ללא טופס 4, ורק לאחר השלמת הבנייה מוגשת הבקשה לקבלת טופס 4.

לכן, ננסה למקד את השאלה – האם חייבים לקבל את האישור ולהנפיק את טופס 4?

התשובה כאן גם כן ברורה – בוודאי.

המחוקק מכיר היטב את "הראש הישראלי" ומבין שבניגוד לטפסי ואישורי תחילת הבנייה, אותם חייבים לקבל כדי לצאת לדרך עם הפרויקט, במקרה של טפסי גמר הבנייה ישנה מוטיבציה הרבה יותר נמוכה לעשות את המאמץ כי הרי המבנה כבר קיים, אפשר לאכלס ו"לטפל בעניין תוך כדי". כדי למנוע את התופעה הזו החוק קובע כי החיבור לתשתיות ובמיוחד למערכת החשמל יתבצע אך ורק לאחר קבלת טפסי גמר הבניה. החלטה זו הפכה את המוטיבציה לסיים את הבירוקרטיה בהתאם לדרישות וכמה שיותר מהר לגבוהה יותר.

האם חייבים לעבור את המסע הבירוקרטי לבד?

לא רק שלא חייבים לעבור אותו לבד, מומלץ מאד שלא לעשות זאת.

נכון, באופן תיאורטי כל אחד יכול לרכז את המסמכים הנדרשים מבעלי המקצוע והרשויות השונות, לקבוע את הפגישות, להזמין את הפקחים ולדאוג לתיקון הליקויים שיגיעו (והם יגיעו). אבל, צריך ממש "לעבוד בזה" . ראשית ללמוד היטב מה בדיוק האישור או הטופס הנדרש, ומי בעל המקצוע או בעל התפקיד שיוכל לספק לנו אותו. עם מי נפגשים, איך מתכוננים ואיך מזרזים את תיקון הליקויים.

שורה תחתונה – אל תעשו את זה לבד

חברת גאיה הנדסה מעניקה ליווי מקיף שחוסך לכם את כאבי הראש, הריצות, מאפשר לכם לזרז את תהליך קבלת טפסים אלה ולאפשר את אכלוס הנכס בהקדם האפשרי. מוזמנים לפנות אל חברת גאיה הנדסה לכל שאלה וקבלת ייעוץ.

לסיכום

טופס 4, כמו גם טופס 5, הוא מסמך הכרחי להשלמת פרויקט בנייה, למרות שהוא מגיע בפועל רק לאחר שהבנייה כבר הושלמה. גאיה הנדסה מזמינה אתכם לקבל ליווי והדרכה כדי לצלוח את המבוך הבירוקרטי בהצלחה ולהגיע ליעד הנכסף של מעבר לבית החדש מהר ובבטחה ככל הניתן. עדיין לא מצליחים להבין מה ההבדל בין טופס 4 וטופס 5? צרו איתנו קשר עוד היום ונשמח לתת לכם את כל המידע שאתם צריכים.

אהבתם את המאמר? נשמח אם תשתפו :)

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

מאמרים נוספים

קבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן